Laust er til umsóknar 100% starf iðjuþjálfa sem mun starfa við ráðgjöf hjá Sjónstöðinni -þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

Sjónstöðin sinnir ráðgjöf, fræðslu og stuðningi með það að markmið að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ráðgjöf og fræðsla í málaflokknum til notenda þjónustu og samstarfsaðila

 • Gerð þjónustuáætlana og eftirfylgni

 • Sjálfstæði í starfi

 • Mat á þörf á hjálpartækjum og kennsla.

 • Þátttaka í þverfaglegu samstarfi i teymum innan og utan stofnunarinnar

Hæfniskröfur

 • Starfsréttindi sem iðjuþjálfi.

 • Reynsla af vinnu með einstaklingum með sjónskerðingu og/eða samþætta- sjón og heyrnarskerðingu er kostur

 • Jákvætt viðmót, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

 • Rík þjónustulund

 • Góð færni í ritaðri og munnlegri íslensku og ensku.

 • Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Iðjuþjálfafélag Íslands hafa gert.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Sjónstöðin hvetur jafnt karla sem konur til að sækja um þessa stöðu. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Sjónstöðin er þjónustu- og þekkingarmiðstöði sem er ábyrg og framsækin stofnun sem veitir framúrskarandi heildstæða þjónustu með jafnrétti í fyrirrúmi.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 24.06.2024

Nánari upplýsingar veitir

Vala Jóna Garðarsdóttir, vala.gardarsdottir@sjonstodin.is

Sími: 5455800