Gleraugnaendurgreiðslur

Sjónstöðin sér um endurgreiðslur ríkisins vegna gleraugnakaupa.* Til að sækja um endurgreiðslu þarf að fylla út eyðublað sem finna má hér eða sækja um rafrænt með því að smella hér á umsóknina að neðan. Með umsókninni þarf að fylgja afrit af augnvottorði og sundurliðuð kvittun frá gleraugnaverslun (gler + umgjörð).

*Einungis gler og linsur (ekki umgjarðir) falla undir greiðsluþátttöku ríkisins.

ATH. Allar gleraugnaendurgreiðslur koma frá Fjársýslu ríkisins og eru merktar „Ríkissjóður Íslands”
Ástæða gleraugnaendurgreiðslu fyrir 18 ára og eldri þarf að vera staðfest af augnlækni eða sjóntækjafræðingi í viðhengi

Hverjir eiga rétt á gleraugnaendurgreiðslum?

Öll börn eiga rétt á gleraugnaendurgreiðslum að 18 ára aldri.
  • Börn frá 0-6 ára eiga rétt á endurgreiðslu tvisvar á ári.
  • Börn frá 7-12 ára eiga rétt á endurgreiðslu árlega.
  • Börn frá 13-17 ára eiga rétt á endurgreiðslu annað hvert ár.

 

Fullorðnir einstaklingar eiga frá 18 ára aldri rétt á endurgreiðslum þriðja hvert ár, vegna eftirfarandi:
  • Eru augasteinalausir (aphaki).
  • Þurfa á prismagleraugum að halda vegna tvísýni.
  • Eru hánærsýnir (myopia gravis) ≥12,00.
  • Eru háfjarsýnir (microphathalmia) ≥10,00.
  • Eru með lausa augasteina (luxatio lentis).
  • Þurfa að breyta gleraugnastyrk umtalsvert (að mati sérgreinalæknis í augnlækningum) vegna augnsjúkdóma eða skurðaðgerða, svo sem keiluglæru (keratoconus), eftir hornhimnuígræðslu eða nethimnulossaðgerð.

Hámark greiðsluþátttöku 

Börn 0-6 ára

Börn 0 – 6 ára eiga rétt á hámarks
greiðsluþátttöku (100%) tvisvar á ári. 

Sph./cyl.gler/plast (hert og glampavörn) +/-
0,25 – 4,00 cyl að 2,00 = 10.000 kr. pr. gler. 
4,25 – 6,00 cyl að 2,00 = 15.000 kr. pr. gler. 
≥ 6 cyl að 2,00 = 20.000 pr. gler. 

Multifocal (+/-)
0,00 – 4,00 með/án cyl. < 4,00 = 26.000 kr. pr. gler. 
≥ 4,25 með/án cyl. < 4,00 = 50.000 kr. pr. gler. 

Sterk cylindergler (sjónskekkjugler)
Cyl. ≥ -2,25 til viðbótar = 1.500 kr. pr. gler. 

Prismagler
4.000 kr. til viðbótar pr. gler. 

Harðar linsur
14.000 kr. pr. stk. 

Börn 7 ára og eldri, og fullorðnir

Börn 7 ára og eldri og fullorðnir eiga rétt á
helmings greiðsluþátttöku (50%). 

Sph./cyl.gler/plast (hert og glampavörn) +/-
0,25 – 4,00 cyl að 2,00 = 5.000 kr. pr. gler. 
4,25 – 6,00 cyl að 2,00 = 7.500 kr. pr. gler. 
≥ 6 cyl að 2,00 = 10.000 pr. gler. 

Multifocal (+/-)
0,00 – 4,00 með/án cyl. < 4,00 = 13.000 kr. pr. gler. 
≥ 4,25 með/án cyl. < 4,00 = 25.000 kr. pr. gler. 

Sterk cylindergler (sjónskekkjugler)
Cyl. ≥ -2,25 til viðbótar = 750 kr. pr. gler. 

Prismagler
2.000 kr. til viðbótar pr. gler

Harðar linsur
7.000 kr. pr. stk.

▪ Börn 7 – 12 ára eiga rétt á endurgr. árlega. 
▪ Börn 13 – 17 ára eiga rétt á endurgr. annað hvert ár* . 
▪ Fullorðnir eiga rétt á endurgr. þriðja hvert ár. 
*Breytist sjónlag sem nemur ≥ +/- 0,75 eða meira hjá 13 -17 ára börnum skal greiðsluþátttaka vera árlega.

Einstaklingur getur valið um snertilinsur eða sjóngler. Ef linsur verða fyrir valinu má safna saman kvittunum yfir tímabilið þar til hámarki er náð.

Athugið að ekki er greitt fyrir bæði sjóngler og snertilinsur til sama einstaklings innan sama tímabils.

Glasses refunds

Children 0 - 6 years old

Children 0 – 6 years old are entitled to a
maximum co-payment (100%) twice a year

Sph./cyl.glass/plastic (hard and antireflex coating) +/-
0.25 – 4.00 cyl to 2.00 = 10.000 ISK. per glass. 
4.25 – 6.00 cyl to 2.00 = 15.000 ISK. per glass. 
≥ 6 cyl to 2.00 = 20.000 ISK. per glass. 

Multifocal (+/-)
0.0 – 4.00 with/without cyl. < 4.00 = 26.000 ISK.
per glass
≥ 4.25 with/without cyl. < 4.00 = 50.000 ISK. per glass. 

Strong cylindrical glass
Cyl. ≥ -2.25 additional = 1.500 ISK. per glass. 

Prismaglass
4.000 ISK. in addition to per glass. 

Hard lenses
14.000 ISK. per piece. 

Children 7 years and older, and adults

Children 7 years and older and adults are
entitled to half of the co-payment (50%). 

Sph./cyl.glass/plastic (hard and antireflex coating) +/-
0.25 – 4.00 cyl to 2.00 = 5.000 ISK. per glass. 
4.25 – 6.00 cyl to 2.00 = 7.500 ISK. per glass. 
≥ 6 cyl to 2.00 = 10.000 ISK. per glass. 

Multifocal (+/-)
0.0 – 4.00 with/without cyl. < 4.00 = 13.000 ISK.
pr. glass. 
≥ 4.25 with/without cyl. < 4.00 = 25.000 ISK. per glass. 

Strong cylindrical glass
Cyl. ≥ -2.25 additional = 750 ISK. per glass. 

Prismaglass
2.000 ISK. in addition to per glass. 

Hard lenses
7.000 ISK. per piece. 

▪ Children 7 – 12 years old are entitled to reimbursement annually. 
▪ Children 13 – 17 years old are entitled to partial
reimbursement every other year * 
▪ Adults have the right to partial reimbursement every third year. 
* Changes in vision by ≥ +/- 0.75 or more in children aged 13 – 17 then a co-payment can be annually.

An individual can choose between contact lenses or
spectacles. If lenses are selected, receipts can be collected over the time period until the maximum is reached.

Please note that both eyeglasses and contact lenses are not paid for the same person within the same period.