Á Miðstöðinni starfa sérkennsluráðgjafar. Hægt er að hafa samband við sérkennsluráðgjafa í síma 545-5800 eða senda tölvupóst á eftirfarandi netföng:

Ásta Björnsdóttir – asta.bjornsdottir@midstod.is

María Hildiþórsdóttir – maria.hildithorsdottir@midstod.is

Rannveig Traustadóttir – rannveig.traustadottir@midstod.is

Nánar um:

 1. Nám
 2. Frístundir

Nám

Þjónusta fyrir fólk í námi felst í því að ráðgjafi Miðstöðvarinnar leggur í upphafi mat á stöðu nemandans með tilliti til aðgengis að námi og námsefni. Á grundvelli þessa mats er unnin þjónustuáætlun í samstarfi við nemandann og þá sem að þjónustunni koma. Meðal þeirrar þjónustu sem Miðstöðin veitir er:

 • athugun og mat á sjónnýtingu nemandans
 • fræðsla á sjónskerðingu og sjónnýtingu til starfsfólks skólans og samnemenda í samráði við nemandann
 • mat á hjálpartækjaþörf
 • mat á hentugri leturstærð og leturgerð
 • innlögn punktaleturs og ráðgjöf til kennara og aðstandenda
 • útvegun og milliganga námsgagna á aðgengilegu formi
 • ráðgjöf og kennsla á hjálpartæki og forrit í tölvum í samvinnu við tölvuráðgjafa Miðstöðvarinnar
 • ráðgjöf til kennara og nemenda um rafræna kennsluhætti
 • fræðsla og aðstoð til nemandans til að styrkja og efla jákvæða sjálfsmynd
 • aðstoð við námstækni í samvinnu við kennara eða námsráðgjafa ef þörf er á

Í flestum tilvikum vinnur sérfræðingur Miðstöðvarinnar náið með námsráðgjafa skólans. Nánar um sérkennsluráðgjöf á mismunandi skólastigum er að finna á undirsíðu.

Frístundirnar

Hugtökin jákvæð sjálfsmynd, valdefling, virkni og þátttaka eru höfð að leiðarljósi í þjónustu Miðstöðvarinnar. Stuðningur við frístundir er sniðinn að þörfum barns og fjölskyldu og tekur m.a. mið af aldri og sjónskerðingu. Lögð er áhersla á ráðgjöf, stuðning og samstarf við foreldra barnsins og þá sem hafa umsjón með frístundastarfi.

Í stuðningi við frístundir getur meðal annars falist:

 • aðstoð við aðlögun á tómstundum
 • fræðsla og stuðningur um sjónskerðingu og nýtingu sjónar
 • fræðsla við þjálfara og umsjónaraðila frístunda
 • ráðleggingar vegna ADL og umferlis
 • ráðleggingar vegna aðgengismála
 • aðstoð við pantanir á stækkuðu letri eða punktaletri ef við á
 • mat á þörf fyrir lýsingu
 • ráðgjöf um gagnleg hjálpartæki