Markmið með umferlisráðgjöf er að styðja einstaklinginn til sjálfstæðis og  virkni.

Umferli snýst um að læra aðferðir og leiðir til að komast frá einum stað til annars innan dyra sem utan. Umferlisráðgjöf nýtist þeim eru með litla eða enga sjón eða þeim sem eru með sjónúrvinnsluerfiðleika. Áttun í umferli er mikilvæg svo og kennileiti og skynjun á umhverfinu.  Mikilvægt er að styðja við uppgötvun, frumkvæði öryggi og sjálfstraust.

Umferlisráðgjafar á Sjónstöð bjóða upp á:

 • Einstaklingsmiðaða umferlisráðgjöf fyrir börn og fullorðna
 • Ráðgjöf um aðgengi á heimilum, skólum, vinnustöðum og stofnunum
 • Námskeið/fræðsla fyrir notendur, aðstandendur og fagfólk stofnana
 • Samstarf við ýmsa aðila og stofnanir

Hvað felst í umferlisráðgjöf?

 • Kennsla í að komast um á sjálfstæðan og öruggan hátt
 • Kennsla í notkun hvíta stafsins
 • Hlustun í umhverfinu
 • Gildi og merking á endurkasti hljóðs
 • Kennsla í notkun kennileita sem nýtast til að staðsetja sig í umhverfinu
 • Kennsla og ráðgjöf í notkun ýmissa hjálpartækja eins og t.d. sjónauka, áttavita og leiðsöguforrita í síma

Hlutverk umferlisráðgjafa

 • Leggja mat á þörf fyrir kennslu í samráði við notendur/aðstandendur
 • Einstaklingsmiðuð kennsla/ráðgjöf
 • Kennsla/ráðgjöf getur farið fram á heimili, skóla, vinnustað, stofnunum eða þar sem notendur óska eftir
 • Samstarf við starfsfólk skóla og annarra stofnana
 • Ráðgjöf um aðgengi á heimil, skóla eða stofnun fyrir notendur Sjónstöðvar

Umferlisráðgjöf með börnum

 Börn 0-2 ára – snemmtæk íhlutun 

Umferli felst í ráðgjöf til foreldra og fjölskyldu hjá ungum börnum. Samstarf við foreldra hefst strax á fyrsta aldursári barns og felst í að vekja athygli á umhverfi og rými barnsins. Markmiðið er að byggja upp færni í áttun og umferli og auka með því sjálfstæði og virkni. Bæklingurinn Skref fyrir skref fjallar um umferli og sjálfstæði.

Börn í leikskóla

Aukin áhersla er á sjálfstæði og að komast leiðar sinnar innan skólans, á skólalóð og í nánasta umhverfi. Það veitir barninu frelsi til athafna og félagslegra samskipta.

Áherslur í umferli:

 • Efla rýmis- umhverfisvitund
 • Styrkja notkun skynfæra
 • Auka sjálfstæði og ábyrgð
 • Styrkja frumkvæði og virkni
 • Kenna notkun hvíta stafsins
 • Kynning á upphleyptum kortum m.t.t. áttunar í umhverfinu
 • Kenna aðferðir sem tengjast leiðsögutækni, sjá bæklinginn Umferli og leiðsögutækni með blindum börnum

Börn í grunnskóla

Kennsla í nýjum leiðum og áhersla á frumkvæði við að komast á milli staða og að tileinka sér lausnamiðaða hugsun við áttun í umhverfinu.

Áherslur í umferli:

 • Efla rýmis- og umhverfisvitund
 • Nýta kennileiti til að staðsetja sig í umhverfinu
 • Nýta umhverfishljóð eins og umferðarhljóð til að átta sig á aðstæðum
 • Nýta endurkast hljóðs í umhverfinu
 • Efla vitund um hugarkort
 • Efla vitund um höfuðáttir
 • Styrkja frumkvæði og virkni
 • Kenna notkun hvíta stafsins, sjá smáforritið O&M-teknik app
 • Kennsla annarra hjálpartækja t.d. sjónauka og leiðsöguforrita í síma
 • Kenna leiðir innan skóla og milli heimilis og skóla
 • Auka vitund um umhverfi í kringum heimili með áherslu á sjálfstæði og frumkvæði
 • Notkun á upphleyptum kortum
 • Kenna aðferðir sem tengjast leiðsögutækni(sjá bæklinginn, Umferli og leiðsögutækni með blindum börnum

Framhalds- og háskóli

Kennsla í tengslum við leiðir innan skóla og til og frá skóla. Einnig kennsla og ráðgjöf um aðrar leiðir sem notendur óska eftir. Hvatning við að tileinka sér lausnamiðaða hugsun við áttun í umhverfinu.

Áherslur í umferli:

 • Efla rýmis- umhverfisvitund
 • Nýta kennileiti til að staðsetja sig í umhverfinu.
 • Nýta umhverfishljóð eins og umferðarhljóð til að átta sig á aðstæðum
 • Nýta endurkast hljóðs í umhverfinu
 • Efla vitund um hugarkort
 • Efla vitund um höfuðáttir
 • Kynning á ýmsum hjálpartækjum í umferli
 • Kenna notkun hvíta stafsins (sjá smáforritið O&M-teknik app).
 • Notkun á upphleyptum kortum
 • Kenna aðferðir sem tengjast leiðsögutækni ,sjá einblöðung um leiðsögutækni

Umferli með fullorðnum

Kennsla í tengslum við þær leiðir sem notendur óska eftir t.d. á vinnustað, stofnun og á milli staða innan og utan dyra.

Áherslur í umferli:

  • Hvatning við að tileinka sér lausnamiðaða hugsun við áttun í umhverfinu
  • Efla rýmis- umhverfisvitund, á sérstaklega við um þá sem missa sjón síðar á ævinni
  • Nýta kennileiti til að staðsetja sig í umhverfinu
  • Nýta umhverfishljóð eins og umferðarhljóð til að átta sig á aðstæðum
  • Nýta endurkast hljóðs í umhverfinu
  • Efla vitund um hugarkort
  • Kynning á ýmsum hjálpartækjum í umferli
  • Kenna notkun hvíta stafsins sjá t.d. smáforritið O&M-teknik app
  • Notkun á upphleyptum kortum
  • Kenna aðferðir sem tengjast leiðsögutækni, einblöðungur um leiðsögutækni og smáforritið O&M teknik – ledsagerteknik-app