Sjónstöðin, í samstarfi við Stuðningur til sjálfstæðis, sem er sjóður á vegum Blindrafélagsins og Blindravinafélagsins, býður á haustmánuðum upp á nám í kennslu í áttun og umferli. Námið er á háskólastigi og er metið til 10 eininga á framhaldsstigi (diplóma). Námið er á ábyrgð danska háskólans Sydjyllands professionalhojskole, í samvinnu við IBOS, sem er dönsk endurhæfingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga.

Forkröfur eru grunnnám á háskólastigi auk tveggja ára starfsreynslu í tengdu fagi. Athugið að námið fer fram á ensku en námsgögn verða á dönsku. Nemendur geta valið hvort þeir vilji skila verkefnum á dönsku eða ensku.

Námið er nemendum sem fá inngang þeim að kostnaðarlausu. Um er að ræða fjarnám með fjórum staðlotum sem fara fram í Hamrahlíð 17, fjórum sinnum yfir haustmánuðina og er skyldumæting í þær lotur.

 • 4.-11. september
 • 21.-25. október
 • 18.-22. nóvember
 • 9.-13. desember

Með umferli er átt við skilning einstaklings á umhverfi sínu. Í náminu er lögð áhersla á aðferðir og leiðir við að komast frá einum stað til annars, innandyra sem utan.

Í kennslu á áttun og umferli er kennd:

 • Notkun hvíta stafsins
 • Líkams-, rýmis- og umhverfisvitund
 • Hugtakaþjálfun
 • Rötun og áttun
 • Minnisþjálfun
 • Kortalestur
 • Kennileiti
 • Notkun staðsetningarforrita
 • Leiðsögutækni

Umsækjendur senda póst á sjonstodin@sjonstodin.is fyrir 2. júní, á ensku, ásamt afriti af prófskírteini, ferilskrá og stutta greinagerð um ástæður fyrir áhuga á náminu. Eingöngu eru um 2 sæti að ræða og munu kennarar námsins fara yfir umsóknirnar og meta inn í námið.

Nánari upplýsingar

Sjónstöðin

Hvað er umferli?

Stuðningur til sjálfstæðis

Instituttet for Blinde og Svagsynede (ibos.dk)

Sydjyllands professionalhojskole (nánari upplýsingar um námið)