Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga óskar eftir að ráða til starfa kennsluráðgjafa fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga.

Í starfinu felst meðal annars starfrænt mat, ráðgjöf um aðlögun á námsefni, gerð einstaklingsáætlana, kennsla punktaleturs, ritmálsörvun og mat á þörf fyrir og kennsla á hjálpartæki. Jafnframt felst starfið í ráðgjöf til nemenda vegna námstækni og aðstoð til kennara vegna kennslu í hinum ýmsu námsgreinum.

Um er að ræða 100% starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og sótt fjarnám í sérkennslufræðum fyrir blinda og sjónskerta erlendis en styrkur verður veittur til námsins. Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.  Umsækjendur þurfa að hafa:

  • lokið háskólanámi og hafa kennsluréttindi
  • getu til að leiða árangursríkt samstarf ólíkra aðila og leysa úr ágreiningsmálum
  • lipurð í mannlegum samskiptum
  • skipulagshæfileika, sjálfstæði, sveigjanleika og frumkvæði í starfi
  • skapandi, gagnrýna og sjálfstæða hugsun
  • góða færni í ritaðri og munnlegri íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst 2009. Umsóknir sendist til forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Huld Magnúsdóttir, forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, í síma 5455800 eða í tölvupósti, huld@midstod.is