Íslenskt samfélag stendur á næstu árum og áratugum frammi fyrir krefjandi verkefnum á sviði velferðarþjónustu. Eldri borgurum mun fjölga verulega, nýir notendahópar koma fram á sjónarsviðið og kröfur til þjónustunnar taka á sig fjölbreyttari og víðtækari mynd. Þetta kallar síðan á sérhæfingu með aukinni samþættingu og góðri yfirsýn. Til þess að bregðast við þessum aðstæðum hafa stjórnvöld víða um lönd leitað leiða til nýsköpunar og skoðað á hvern hátt unnt sé í meira mæli að beita tæknilegum lausnum í velferðarþjónustunni.

Einstaklingsbundnar tæknilausnir munu því fá aukið vægi í þjónustunni þar sem þær verða nýttar til að styðja við eða auka öryggi við athafnir daglegs lífs innan og utan heimilis. Tækninni hefur hingað til verið beint að eldri borgurum, einstaklingum með langvarandi sjúkdóma og fólki með fötlun. Stærri hópur en áður getur í dag nýtt sér þau tækifæri sem tæknin býður og í raun eru það spurningar um yfirsýn og þekkingu sem setja þróuninni takmörk. Stóra verkefnið er því að þróa þekkingu, miðla reynslu og nýta fjármuni þar sem þeir geta leitt til nýsköpunar og gæða í þjónustu við notendur.

Meginmarkmið ráðstefnunnar er að skapa aðstæður og upplifun þar sem ráðstefnugestir komast í snertingu við það sem efst er á baugi í nýsköpun og tækni í velferðarþjónustunni. Jafnframt að þeir geti öðlast vitneskju um hvar hægt sé að leita þekkingar og reynslu til að skapa árangursríkar lausnir í íslenskri velferðarþjónustu.

Á ráðstefnunni munu ráðherrar félags- og heilbrigðismála velta fyrir sér tækifærunum í velferðarþjónustunni og hvað þurfi til að nýta þau. Ráðstefnugestir munu fá glöggar upplýsingar um helstu stefnur og strauma í nýsköpun og tækni á Norðurlöndunum og sérstök kynning verður á innleiðingu nýsköpunar og tækni í Noregi.

Ráðstefnugestir munu eiga kost á örfundum með nýsköpunarfyrirtækjum, frumkvöðlum, opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum þar sem kynntar verða velferðarlausnir af ýmsu tagi.

Staða og tækifæri í nýsköpun og tækni á Íslandi verður síðan umfjöllunarefnið þar sem íslenskir fyrirlesarar munu nálgast viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum.

Í lok ráðstefnunnar mun félags- og húsnæðismálaráðherra kynna stefnu sína í nýsköpun og tækni í félagsþjónustu á Íslandi.

Efni ráðstefnunnar á erindi við starfsfólk og stjórnendur í velferðarþjónustu, hvort sem um er að ræða félags- eða heilbrigðisþjónustu. Ráðstefnan á einnig erindi við kjörna fulltrúa sem láta sig málið varða. Loks á ráðstefnan erindi við allan almenning því fyrr eða síðar munu flestir einstaklingar verða virkir notendur velferðartækni í einhverri mynd.

Ráðstefnan verður haldin í Hofi á Akureyri, dagana 4. – 5. júní næstkomandi. Hún hefst kl. 12.00 þann 4. júní og lýkur kl. 12.00 þann 5. júní.

Tungumál ráðstefnunnar verða enska, skandinavíska og íslenska.

Aðgangur er ókeypis.

Ráðstefnan er haldin á vegum velferðarráðuneytisins, í samvinnu við Norrænu ráðherranefndina, á formennskuári Íslands í norrænu samstarfi.

Dagskrá

Miðvikudagur 4. júní 2014.

12.00 – 13.00. Skráning.

13.00 – 13.30. Hvert stefnir? Ráðherrar félags- og heilbrigðismála leggja línurnar.

13.30 – 14.20. Nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu á Norðurlöndunum – Hvaðan blása ferskir vindar? Dennis C. Søndergård, Project Manager, Nordic Centre for Welfare and Social Issues.

14.20 – 15.00. Stefna og áætlun í velferðartækni í Noregi. Hvar er uppsprettan og hvaða gæðaviðmið eru mikilvæg? Hvernig má ná árangri með miðlægum aðgerðum? Lasse Frantzen, Manager Norwegian National Welfare Tecnhology

15.00 – 15.40. Fjórar lausnir sem vísa veginn. Kynntar verða lausnir sem hver á sinn hátt sýna hvernig ný þekking, nýtt samstarf og ný tækni geta stuðlað að bættri velferð. Kynntar lausnir:

  1. Rauntímaárangursvísar á bráðadeild. Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Bráðasviðs LSH.
  2. Þjónusta í nærumhverfi. Huld Magnúsdóttir, forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda.
  3. Um tæknina og lífsgæðin. Karl Guðmundsson, notandi.
  4. Vegvísir í hinu íslenska heilbrigðiskerfi – heilsulínan 117. Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

15.40 – 16.10. „Lausnargallerí – fyrsti hluti“. Ráðstefnugestir eiga hraðstefnumót við fulltrúa notenda, sveitarfélaga, atvinnu- og þjónustufyrirtækja, frumkvöðla,hugmyndasmiði og fulltrúa fyrirtækja sem bjóða mögulegar velferðarlausnir af ýmsu tagi.

16.10 – 16.40. Nýsköpun í velferðarmálum á Íslandi. Getur Ísland orðið fyrirmynd? Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.

16.40 – 17.00. Uppbygging þekkingar og færni í nýsköpun á vettvangi sveitarfélaga, skólastofnana og almennings. Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

17.00 – 17.10. Erum við einhverju nær? – umræða dagsins í hnotskurn.

17.00. Samvera – tónlist – skemmtun. Þátttökugestum gefst tækifæri til að mynda ný tengsl og skoða betur það sem kynnt er á ráðstefnunni.

Fimmtudagur 5. júní 2014

9.00 – 9.30. Öryggi á heimilinu – Nýjar lausnir. Björk Pálsdóttir, sviðsstjóri Hjálpartækjamiðstöðvar Sjúkratrygginga Íslands.

9.30 – 10.00. Nýsköpun og tækni í velferð fjallar fyrst og fremst um fólk. Tækni til stuðnings fólki með skerta færni. Tækni-Miðlun-Færni. Sigrún Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri TMF Tölvumiðstöðvar.

10.00 – 10.30. Nýsköpun og tækni í þjálfun og umönnun. Ester Einarsdóttir og Dagný Linda Kristjánsdóttir, iðjuþjálfar við Öldrunarheimili Akureyrar.

10.30 – 11.00. „Lausnargallerí – annar hluti“. Ráðstefnugestir eiga hraðstefnumót við fulltrúa notenda, sveitarfélaga, atvinnulífsins, sprotafólk og fullltrúa fyrirtækja sem bjóða upp á velferðarlausnir af ýmsu tagi.

11.00 – 11.30. Algild hönnun – Aðgengilegt samfélag fyrir alla? Snæfríður Þóra Egilson, iðjuþjálfi og prófessor við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.

11.30 – 12:30. Stefna og framkvæmdaáætlun í nýsköpun og tækni í félagsþjónustu. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra.

12.30 – 12.45. Næstu skref.