Laust er til umsóknar 50% starf sjónfræðings hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Um er að ræða afleysingu frá 1. ágúst til 31. desember 2014. 

Helstu verkefni:

  • Mæla sjónlag og sjóngetu.
  • Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
  • Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
  • Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur:

  • Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt nám.
  • Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið:

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2014 og þarf viðkomandi að geta hafið störf 1. ágúst 2014

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið thorbjorg@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðstöfun starfsins liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Þorbjörg Gunnarsdóttir í síma 545 5800.