Styrkir til blindra og sjónskertra nemenda við Háskóla Íslands

Þórsteinssjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. Tilgangur
Þórsteinssjóðs er í fyrsta lagi að styrkja blinda og sjónskerta til náms
við Háskóla Íslands. Í öðru lagi er markmið sjóðsins að efla rannsóknir
á fræðasviðum sem aukið geta þekkingu á blindu og skertri sýn, einkum í
félags- og hugvísindum. Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2015.

Í ár verða veittir námsstyrkir til blindra eða sjónskertra stúdenta sem
stunda nám við Háskóla Íslands skólaárið 2015-2016. Heildarfjárhæð
úthlutaðra styrkja er ein milljón króna.

Í umsókninni þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

1.        Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang.

2.        Helstu atriði úr náms- og/eða starfsferli umsækjanda og námsárangur í framhaldsskóla eða

           háskóla eftir því sem við á.

3.        Hvaða nám viðkomandi stundar við Háskóla Íslands.

4.        Meðmæli frá kennurum og/eða atvinnurekendum.

5.        Áætlun um námsframvindu.

Hámarkslengd umsóknar eru þrjár síður. Farið er með allar umsóknir
sem trúnaðarmál. Stjórnin áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum
umsækjanda styrk, hafna öllum og/eða úthluta styrkjum með öðrum hætti.

Vakin er athygli á að heimilt er að sækja oftar en einu sinni um styrki úr Þórsteinssjóði.

Umsóknum skal skila sem viðhengi á netfang Styrktarsjóða Háskóla Íslands: sjodir@hi.is.

Áætlað er að úthlutun fari fram fimmtudaginn 3. desember 2015 við hátíðlega athöfn.

Frekari upplýsingar um styrkveitingu og úthlutun er að finna á heimasíðu
HÍ www.hi.is og sjóðavef HÍ sjodir.hi.is. Einnig hjá Helgu Brá
Árnadóttur, verkefnastjóra styrktarsjóða og hollvina, helgab@hi.is, sími
525-5894.

Þórsteinssjóður var stofnaður við Háskóla Íslands 6. desember 2006 af
Blindravinafélagi Íslands til minningar um Þórstein Bjarnason stofnanda
Blindravinafélagsins. Tilgangur Þórsteinssjóðs helgast af æviverki
Þórsteins að efla líf blindra og sjónskertra einstaklinga á Íslandi.