Heimasíða Teach CVI í loftið 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð hefur hleypt af stokkunum nýrri
heimasíðu Evrópuverkefnisins Teach CVI, en á henni má finna ýmis konar
upplýsingar um heilatengda sjónskerðingu (CVI) hjá börnum, bæði fyrir
fagfólk og almenning. Teach CVI er samvinnuverkefni fagfólks frá nokkrum
Evrópulöndum sem Þjónustu- og þekkingarmiðstöð stýrir. Verkefnið miðar
að því að fagfólk með sérþekkingu á heilatengdri sjónskerðingu hjá
börnum, vinni saman að þróun fræðslu- og kennsluefnis og matstækja.

Á heimasíðunni má finna allar helstu upplýsingar um verkefnið og
framvindu þess, en einnig eru þar ýmsar greinar um heilatengda
sjónskerðingu hjá börnum m.a. á sviði læknisfræði og kennslufræða.
Síðuna smíðuðu þær Helga Björg Ragnarsdóttir, sérfræðingur í gerð
lesefnis á Miðstöð og Bryndís Sveinsdóttir sálfræðingur á Miðstöð.  

Fagfólk frá nokkrum Evrópulöndum

Hér á landi koma tvær stofnanir að verkefninu, Miðstöðin og
Greiningar- og ráðgjafamiðstöð ríkisins. Elfa Hermannsdóttir,
þjónustustjóri Miðstöðvar og Dr. Roxana Cziker, sérfræðingur í greiningu
sjónskerðingar hjá börnum, eru fulltrúar Miðstöðvar í verkefninu og
leiða verkefnið og Solveig Sigurðardóttir barnalæknir tekur þátt fyrir
hönd Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins.

Erlendir samstarfsaðilar eru: Háskólinn í Leuven í Belgíu, Positive
Eye sem er breskt ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í þjálfun fagfólks
sem starfar með blindum og sjónskertum börnum, Blindvision sem er
írskur skóli fyrir blind og sjónskert börn, Konunglegi blindraskólinn í
Edinborg í Skotlandi og sænsk ríkisstofnun, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, sem sinnir börnum með fötlun.  

Samstarf fagstétta mikilvægt  

Helsta markmiðið með verkefninu er að búa til matstæki fyrir fagfólk
til greiningar á heilatengdri sjónskerðingu hjá börnum, og fræðslu- og
kennsluefni fyrir kennara, að sögn Elfu. Mikilvægt sé að samstarf sé á
milli heilbrigðisstarfsfólks og kennara svo barn með heilatenda
sjónskerðingu nái að þroska sjón og sjónúrvinnslu eins vel og mögulegt
er.

Heilatengd sjónskerðing er nú ein helsta orsökin fyrir sjónskerðingu hjá
börnum á Vesturlöndum, að sögn Elfu. Heilatengd sjónskerðing (e.
cortical/cerebral visual impairment), er sjónskerðing sem orsakast af
skemmdum á sjónbraut og/eða sjónúrvinnslustöðvum í heilanum. Útlit augna
er yfirleitt eðlilegt en stundum má sjá leitandi augnhreyfingar eða
rangstöðu augna.


Hér er linkur á heimasíðu Teach CVI