Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu(Miðstöðin) óskar eftir sérfræðingum til starfa:

Helstu verkefni Miðstöðvarinnar er að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu,  til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku.

Sérfræðingur í tölvu- og tækniráðgjöf

Laust er til umsóknar 100% starf í gerð lesefnis hjá Miðstöðinni.

Meðal helstu verkefna:

 • Kennsla og ráðgjöf til notenda á hugbúnaði fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga
 • Halda námskeið í notkun hugbúnaðar fyrir blinda og sjónskerta
 • Kennsla og ráðgjöf á snjalltækjum og fleira
 • Annast uppsetningu tölvutengdra hjálpartækja fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga
 • Aðstoða við uppsetningu og kennslu á öllum tækjum og búnaði sem Miðstöðin úthlutar
 • Þátttaka í rannsóknarvinnu og þróun nýjunga á tæknisviði ásamt umbótaverkefnum

Hæfniskröfur

 • Menntun og/eða reynsla á sviði tölvu- og tæknimála er nauðsynleg
 • Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
 • Góð kunnátta íslensku svo og ensku. Kunnátta í einu Norðurlandamáli er heppileg


Sérfræðingur í gerð lesefnis

Laust er til umsóknar 100% starf í gerð lesefnis hjá Miðstöðinni.

Meðal helstu verkefna:

 • Uppsetning og yfirferð á textaskjölum.
 • Yfirfærsla námsefnis á stækkað letur og punktaletur
 • Uppsetning á skjölum, m.a. með tilliti til mynda
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

 • Stúdentspróf og/eða nám sem nýtist í starfi
 • Góð færni í Word og myndvinnslu
 • Eiga auðvelt með að tileinka sér nýja tækni
 • Góð færni í íslensku og ensku
 • Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

Frekari upplýsingar um störfin:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2018.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið margretmaria.sigurdardottir@midstod.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðstöfun starfsins liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Margrét María Sigurðardóttir og Benjamín Júlíusson í síma 545 5800. 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík