Laust er til umsóknar 100% starf tölvu- og tækniráðgjafa hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu (ÞÞM) . 

Helstu verkefni Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar er að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu,  til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku. 

Meðal helstu verkefna tölvu- og tækniráðgjafa eru: 

 • Uppsetning og kennsla tölvutengdra hjálpartækja/forrita
 • Kennsla og ráðgjöf til notenda á ýmsum hugbúnaði
 • Mat og ráðgjöf um aðlögun á tölvu- og tæknibúnaði
 • Kennsla og ráðgjöf á ýmis snjalltæki
 • Ráðgjöf, fræðsla, kynningar og upplýsingamiðlun fyrir kennara, starfsfólk, nemendur skóla, aðstandendur, þjónustuaðila og samfélag
 • Þátttaka í rannsóknarvinnu og þróun nýjunga og umbótaverkefnum


Hæfniskröfur: 

 • Grunnmenntun og reynsla á sviði tölvu- og tæknimála nauðsynleg
 • Framhaldsmenntun í tölvu- og tæknimálum æskileg
 • Menntun á sviði uppeldis- og menntunarfræði eða sambærileg menntun æskileg
 • Þekking og/eða reynsla á málefnum blindra og sjónskerta er æskileg
 • Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
 • Mjög góð íslensku kunnátta, bæði í ræðu og riti, góð ensku kunnátta og kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg
 • Gild almenn ökuréttindi eru æskileg


Frekari upplýsingar um starfið:

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi ríkisins. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2020

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið midstod@midstod.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðstöfun starfsins liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Kr. Grímsson og Brynja Brynleifsdóttir í síma 545 5800.